fbpx
Uslovi Korišćenja Usluga
Uslovi Korišćenja Usluga

Uslovi Korišćenja Usluga

Pravno obavještenje

business proposals

OBRAĐIVANJE TRANSAKCIJA

Trgovac priznaje i prihvata da će AllSecure moći pružiti Trgovcu Usluge i funkcionalnost Softvera samo ako Trgovac:
 • pravilno prikuplja i dostavlja AllSecureu Podatke o transakcijama u traženom obliku i;
 • koristi Softver za integraciju Trgovčeve Web stranice u AllSecure Server; i
 • ne mijenja, modifikuje, prevodi, prilagođava, dekompilira, rastavlja niti reverzno inženjerski analizira Softver ili sučelje kako bi utjecao ili na bilo koji način narušio funkcionalnost Softvera.
Trgovac priznaje i prihvata da je prikupljanje i točnost bilo kojih Podataka o transakcijama koje su dostavljene AllSecureu isključiva odgovornost Trgovca i da AllSecure djeluje isključivo u ime Trgovca prilikom traženja Autorizacije od Akvizitera Trgovca za relevantni Shemu platnih kartica.

ISPLATA NAKNADE TRGOVCU

AllSecure neće biti odgovoran za isplatu Naknade Trgovcu, već će se izvršiti sukladno uvjetima Ugovora Trgovca s Akviziterom.

POVRAT SREDSTAVA

Sve povrate sredstava će obraditi Trgovac. U slučaju da Trgovac nije u mogućnosti sam obraditi svoje povrate sredstava i želi da AllSecure obradi povrate sredstava u ime Trgovca, AllSecure će naplatiti naknadu kako je navedeno u Dodatku A.

PRIJAVE REKLAMACIJA (CHARGEBACKS)

AllSecure neće biti odgovoran za bilo kakve Prijave reklamacija. Trgovac se slaže i priznaje da će Trgovac direktno rješavati sve Prijave reklamacija s Akviziterom.

ZLOUPOTREBA USLUGA

AllSecure zadržava pravo suspendiranja ili ukidanja prava Trgovca na pristup Uslugama ako se Trgovac ponaša ili izgleda da krši bilo koju odredbu ovog Ugovora, uključujući, ali ne ograničavajući se na dostavljanje lažnih informacija AllSecureu ili bilo koju drugu zloupotrebu Usluga.

SUSPENDIRANJE USLUGA

Povremeno će se Usluge u cijelosti ili djelomično zatvoriti radi rutinskog popravka ili održavanja. Bez obzira na prekide Usluga, AllSecure će pružiti dovoljno obavijesti koliko je razumno u datim okolnostima i nastojat će izvesti takav rad tijekom planiranih razdoblja održavanja, koja će biti obaviještena Trgovcu.

LICENCA ZA SOFTVER (PRIMJENJIVO NA API-je)

AllSecure ovime dodjeljuje Trgovcu neisključivu neprenosivu licencu za korištenje Softvera tijekom trajanja ovog Ugovora prema uvjetima i odredbama navedenim u ovom članku. Licenca dodijeljena prema ovom Ugovoru smatrat će se uključujućom i obuhvaćajućom sav Softver koji se povremeno isporučuje Trgovcu od strane AllSecurea. Ovaj članak 10 ne utječe na pravo AllSecurea da naplati Troškove Trgovcu za isporuku bilo kojeg posebno izrađenog softvera. Dodijeljena licenca i prava Trgovca za korištenje Softvera podložni su sljedećim ograničenjima:-
 • Softver se smije koristiti samo od strane Trgovca u svrhu ovog Ugovora i u vezi s Trgovčevom Web stranicom;
 • Trgovac ne smije dodijeliti podlicencu, naplaćivati ili na drugi način raspolagati licencom dodijeljenom ovime ili Softverom, te ne smije pokušati to učiniti, bez prethodne pismene suglasnosti AllSecurea;
 • Trgovac ne smije pokušavati utvrditi ili izlistati izvorne programe ili izvorni kôd koji se odnosi na Softver;
 • Trgovac ne smije dekompilirati ili prevesti Softver u bilo koji drugi računalni jezik niti pokušati to učiniti;
 • Trgovac se obvezuje da neće bez prethodne pismene suglasnosti AllSecurea koristiti Softver u bilo koje poslovne svrhe koja nije odobrena ili prihvatljiva za AllSecure.
Trgovac ne smije mijenjati, mijenjati ili na bilo koji način ometati Softver niti ga spajati s drugim podacima, programima ili sustavima osim što će Trgovcu biti dopušteno izvršiti Konfiguracijske promjene. AllSecure zadržava pravo izvođenja poboljšanja, zamjena ili modifikacija u specifikaciji bilo kojeg elementa ili dijela Softvera. Ako se Softver ili bilo koji njegov dio neovlašteno upotrebljava i takva upotreba je rezultat djela ili propusta Trgovca, tada, bez prejudiciranja prava i lijekova AllSecurea:
 • Trgovac će odmah biti dužan platiti AllSecureu iznos jednak Troškovima koje bi AllSecure naplatio da je odobrio dodjelu licence za takvu neovlaštenu upotrebu na početku razdoblja takve neovlaštene upotrebe, zajedno s kamatama po stopi navedenoj u Ugovoru na datum takve neovlaštene upotrebe do datuma plaćanja;
 • AllSecure će imati pravo odmah raskinuti ovaj Ugovor.
AllSecure jamči da:
 • ima ovlast dodijeliti licencu prema ovom članku; i
 • ima pravo i interes u Softveru koji posjeduje i pravo dodijeliti podlicence u vezi s onim dijelovima Softvera koje ne posjeduje.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

U slučaju da greška, kvar ili oštećenje na Uslugama uzrokuje prekid usluge, stvar će se rješavati sukladno trenutnim Razinama usluge (Dodatak B). Ako AllSecure utvrdi prema svojem razumnom mišljenju da je svaki prekid usluge rezultat izravno ili neizravno iz:
 • neopreznosti, radnje, propusta ili nedostatka Trgovca;
 • kršenja ovog Ugovora od strane Trgovca;
 • neuspjeha ili neispravnosti rada bilo kojeg ne-AllSecure softvera, hardvera ili mrežne opreme kojom upravlja ili koju kontrolira Trgovac;
 • radnje Treće strane kao odgovor na radnju ili propust Trgovca ili bilo koje osobe kojoj je Trgovac dao pristup Uslugama;
 • nepružanja usluga od strane Treće strane; i/ili
 • neuspjeha zbog komunikacijskih protokola;
tada AllSecure može unaprijed od Trgovca naplatiti sve razumne troškove koje je snosio ili u njegovo ime u vezi s ispravkom takvog prekida usluge.

Sigurno online plaćanje?

Omogućavamo trgovcima da na svom sajtu i mobilnoj aplikaciji prihvate plaćanja od kupaca iz BiH i inozemstva.
Allsecure
Osnovan 2001., AllSecure je postao globalni pružatelj usluga elektroničkog plaćanja, s rastućom mrežom korisnika diljem Europe. U suradnji s vodećim regionalnim i europskim bankama pružamo usluge obrade plaćanja putem najsuvremenijeg Payment Gatewaya na tržištu, certificiranog kao PCI level 1. Osim toga, pružamo razne prateće usluge podrške i savjetovanja, kao i najmodernija rješenja za sprječavanje rizika tijekom plaćanja.
Kontakt info
Legal
Secured By
pcidss
visasecure
mcidcheck
amexsafekey
dinersprotectbuy
Metodi Plaćanja
VISA
mastercard
maestro
dinersclub